سیستم انبارداری

سیستم انبارداری

(تعداد رای: 21)

این محصول به صورت فایل می باشد و پس از پرداخت موفق توسط شما بلافاصله قابلیت دانلود دارد.
لینک دانلود محصول هم به نشانی ایمیل شما ارسال میگردد و نیز در صفحه حساب شخصی شما ذخیره میگردد.

لطفا جهت خريد اين محصول روي گزينه " ثبت سفارش آنلاين " كليك كنيد.

( حجم فایل: 66 Kb )

قیمت قبلی: ۱۲۰,۰۰۰ ریال
قیمت قابل پرداخت: ۹۰,۰۰۰ ریال
مقدار تغییر قیمت: ۳۰,۰۰۰ ریال (25%)

تعداد صفحه: 80 صفحه
فرمت محصول: Word 2003
نوع فونت: B Lotus
سایز فونت: 14
سایر توضیحات: داراي منابع و ماخذ

سيستم انبارداري

فهرست مطالب :

 

فصل اول
مقدمه
تعريف موضوع
استفاده كنندگان از گزارش
هدف


فصل دوم تعاريف
تعريف انبار
جايگاه انبار
اهداف و وظايف انبار
انواع انبارها
انواع موجودي‌هاي انبارها
سيستم انبارداري و مزيت‌هاي آن
وظايف انبار دار
وظايف مدير انبارها
وظايف رئيس يا متصدي انبار
انتظارات مديريت يك موسسه از سيستم كنترل انبارها
طراحي و برنامه‌ريزي تأمين كالا
تعريف طبقه‌بند و نكات مهم دراجراي آن
عوامل مؤثر در انتخاب سيستم وشيوه طبقه‌بندي
انواع طبقه‌بندي كردن
تعريف كد گذاري
فوايد كد گذاري
انواع روش كد گذاري ‌
تعريف سيستم اطلاعاتي انبار
بخش هاي درگير در سيتسم اطلاعاتي انبار
انواع هزينه‌ها ‌
خريد خارجي
نحو سفارش كالا در انبار
نقاط ضعف


فصل سوم تئوريهاي علمي مرتبط با موضوع
طراحي يک سيستم انبار داري
هدف از استقرار سيستم انبار داري و تعريف سيستم انبار داري
فرمهاي مورد نياز در انبار داري
دستورالعمل دريافت كالا و انبارش موقت و دائم (كنترل مورد نياز هنگام دريافت كالا از فروشنده)
دستورالعمل تحويل كالا (مجوزهاي مورد نياز هنگام دريافت كالا از فروشنده)
مشخصات مكان لازم براي نگهداري كالا
شرح مختصري ازعمليات تجاري موردنظرياتاكيدبر عملياتي كه آثار مالي دارند
طرح سرفصل‌هاي حسابداري مورد نياز
طراحي فرم هاي مورد نياز سيستم (فرم دريافت و پرداخت نقدي ، فرم تنخواه‌گردان، فرم سند حسابداري)
عمليات مالي مختلف و انجام ثبت حسابداري براي آن و چگونگي بستن حسابها و سود و زيان
مراحل طبقه بندي و كد گذاري موجودي هاي انبار
سيستم هاي مختلف طبقه بندي موجودي كالا‌
كد گذاري موجودي ها و روش هاي آن
كد مشخصه موجودي كالا
برنامه ريزي و كنترل وارزيابي موجودي ها ‌
برنامه ريزي موجودي و كنترل
گزارش انبار وانبار داري
روش هاي كنترل و شمارش موجودي كالا ( انبار گرداني )
روش هاي كنترل موجودي هاي انبار
تشكيل كميته شمارش و تعيين اعضاي آن


فصل چهارم نتايج و پيشنهادات
تجزيه و تحليل و ارائه نتايج و پيشنهادات به منظور بهينه سازي
منابع و مأخذ

فرم ها

 

لطفا جهت خريد اين محصول روي گزينه " ثبت سفارش آنلاين " كليك كنيد.